برچسب » برترین کشور

کانادا، پنجمین کشور برتر جهان در تربیت و رشد فرزندان است
3 سال قبل

کانادا، پنجمین کشور برتر جهان در تربیت و رشد فرزندان است

مسئله تربیت فرزندان از دغدغه های اولیه همه پدر و مادر هاست و البته که به راستی مسئولیت بزرگی بر عهده آنان است. والدین همواره به دنبال شرایط آرمانی برای تربیت و رشد فرزندان خود هستند و این دغدغه پس از مهاجرت پررنگ تر می شود چرا که نقش تاثیرات جامعه بر روی تربیت فرزندان بیشتر […]