برچسب » بازنشستگی در کانادا

بازنشستگی در بازار کار کانادا
10 سال قبل

بازنشستگی در بازار کار کانادا

یکی از پرسش هایی که به تکرار در نشست های مهرماه کنپارس در تهران مطرح شد بحث بازنشستگی در بازار کار کانادا و شرایط آن است. این بحث زوایای مختلفی دارد که در اینده در قالب مقالات ترجمه ای و تالیفی به ان خواهیم پرداخت. موارد خیلی زیادی هست که باید از هم تفکیک شود.مثلا […]