برچسب » انتخاب عناوین شغلی در رزومه

انتخاب عناوین شغلی (در رزومه) – قسمت اول
7 سال قبل

انتخاب عناوین شغلی (در رزومه) – قسمت اول

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر رزومه‌ای عناوین شغلی است که متقاضی در گذشته به آنها مشغول بوده است. در واقع اینکه فرد متقاضی، مناسب یک موقعیت شغلی جدید باشد یا نباشد تا حد زیادی وابسته و دربند موقعیت‌های شغلی است که پیش از این داشته است. بدیهی است که اگر شما عناوین شغلی خود را […]