برچسب » آرایشگری در کانادا

قسمت سوم – اشتغال به حرفه آرایشگری در انتاریو
5 سال قبل

قسمت سوم – اشتغال به حرفه آرایشگری در انتاریو

آنچه در پی می آید قسمت سوم از ترجمه رسمی معرفی رشته آرایشگری و مراحل دریافت گواهی کاری در این رشته در استان انتاریو است. قسمت اول در این صفحه و قسمت دوم در اینجا در دسترس است. آرایشگری یکی از رشته هایی است که در این استان در مجموعه مشاغل فنی و حرفه ای […]

قسمت دوم – اشتغال به حرفه آرایشگری در انتاریو
5 سال قبل

قسمت دوم – اشتغال به حرفه آرایشگری در انتاریو

آنچه در پی می آید قسمت دوم از ترجمه رسمی معرفی رشته آرایشگری و مراحل دریافت گواهی کاری در این رشته در استان انتاریو است. قسمت اول در این صفحه در دسترس است. آرایشگری یکی از رشته هایی است که در این استان در مجموعه مشاغل فنی و حرفه ای رگولیتد (نیازمند به کسب مجوز) […]