آرشیو » بایگانی‌های تجربه کبکی (PEQ) - پارس کانادا | مهاجرت به کانادا

الزام زبان فرانسه برای همسران در «برنامه تجربه کبکی» (PEQ)
2 ماه قبل

الزام زبان فرانسه برای همسران در «برنامه تجربه کبکی» (PEQ)

همسرانی که نام آنها در پرونده اقامت دائم متقاضیان ذکر شده است، باید سطح قابل قبولی در گفتار فرانسه داشته باشند «اداره مهاجرت کبک» (MIFI) اخیراً اعلام کرد همسران متقاضیانی که تحت «برنامه تجربه کبکی» (PEQ) برای اقامت دائم اقدام می‌کنند، از تاریخ 22 جولای 2021 ملزم به اثبات مهارت کافی در گفتار فرانسه هستند. […]

چیزی یافت نشد !