آرشیو » بایگانی‌های اکسپرس انتری آلبرتا - پارس کانادا | مهاجرت به کانادا

برگزاری بزرگ‌ترین انتخاب استانی آلبرتا
5 روز قبل

برگزاری بزرگ‌ترین انتخاب استانی آلبرتا

از 500 متقاضی مهاجرت برای ارسال درخواست نامزدی استانی و اقامت دائم دعوت به عمل آمد

صدور ۱۴۸ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا
2 ماه قبل

صدور ۱۴۸ دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا

از متقاضیان اکسپرس انتری با حداقل امتیاز «CRS» 302 دعوت به عمل آمده است «برنامه انتخاب استانی آلبرتا» (AINP) در روز 29 ژوئن، از 148 متقاضی اکسپرس انتری دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. مدعوین دارای حداقل امتیاز 302 در «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) بودند. نسبت به انتخاب قبلی آلبرتا، […]

برگزاری انتخاب استانی آلبرتا با حداقل امتیاز ۳۰۰
2 ماه قبل

برگزاری انتخاب استانی آلبرتا با حداقل امتیاز ۳۰۰

آلبرتا در سال جاری، 2284 متقاضی مهاجرت را برای درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است آلبرتا در روز 22 ژوئن، 184 متقاضی اکسپرس انتری را دعوت کرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. «برنامه انتخاب استانی آلبرتا» (AINP)، تاریخ و جزئیات انتخاب اخیر را در روز 22 ژوئن، در وبسایت خود منتشر کرد. متقاضیان، واجد […]

حداقل امتیاز «CRS» ۳۰۰ در جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا
3 ماه قبل

حداقل امتیاز «CRS» ۳۰۰ در جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا

در سال 2021، آلبرتا 2100 متقاضی مهاجرت را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است آلبرتا در روز 5 ژوئن، 191 متقاضی اکسپرس انتری را دعوت کرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.   این استان، تاریخ و جزئیات انتخاب اخیر را در روز 8 ژوئن، در وبسایت خود منتشر کرد.   مدعوین به […]

صدور 250 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا
3 ماه قبل

صدور 250 دعوتنامه در جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا

تخصیص نامزدی استانی آلبرتا در سال جاری، 6250 دعوتنامه است. آلبرتا در روز 18 مه، 250 متقاضی اکسپرس انتری را دعوت کرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. این استان، تاریخ و جزئیات انتخاب اخیر را در روز 25 مه، در وبسایت خود منتشر کرد. مدعوین به حداقل امتیاز «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) 301، […]

کاهش امتیاز «CRS» موردنیاز در جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا
4 ماه قبل

کاهش امتیاز «CRS» موردنیاز در جدیدترین انتخاب استانی آلبرتا

در سال جاری، آلبرتا 1659 متقاضی اکسپرس انتری را برای ارسال درخواست نامزدی استانی دعوت کرده است   آلبرتا در روز 5 مه، از 250 متقاضی اکسپرس انتری با حداقل امتیاز 300 دعوت به عمل آورد تا برای نامزدی استانی اقدام کنند. حداقل امتیاز «سیستم جامع رتبه بندی» (CRS) در انتخاب اخیر، کمترین مورد در […]