سرنوشت پرونده متقاضیان لیست ۳۸ گانه شاکی روشن شد
11 جولای 2012 - 18:14
بازدید 47
5

 علی مختاری؛ سرانجام تلاشها در دادگاه فدرال به بار نشست. ساعتی پیش ایمیلی از دادگاه فدرال دریافت کردیم که در آن لیست کامل شرکت کنندگان در دعوی الزام وزیر به ایفای وظیفه قانونی در ادامه آمده است و وضعیت پرونده همه آنها روشن شده است. به جز کسانی که تا امروز نامه رد دریافت کرده […]

ارسال توسط :
پ
پ

 علی مختاری؛

سرانجام تلاشها در دادگاه فدرال به بار نشست.

ساعتی پیش ایمیلی از دادگاه فدرال دریافت کردیم که در آن لیست کامل شرکت کنندگان در دعوی الزام وزیر به ایفای وظیفه قانونی در ادامه آمده است و وضعیت پرونده همه آنها روشن شده است. به جز کسانی که تا امروز نامه رد دریافت کرده اند همه شرکت کنندگان در این دعوا مرحله انتخاب یا Selection را پشت سر گذرانده و قبول شده اند و باید منتظر مدیکال باشند.

به تعبیر دیگر همه پرونده های شرکت کننده در دعوای Mandamus بررسی شده است و آنها اکنون می دانند که تصمیم در مورد آنها گرفته شده است. توجه داشته باشید گزارش چند روز گذشته ما با این اطلاعات تکمیل می شود. 

به این ترتیب پرونده قبل از رسیدگی نهایی با همان سازش و گفتگویی که پیش بینی می شد موفق شد. دلیل عمده این سازش البته رایی است که چندی پیش از دادگاه فدرال در دعوای مشابه صادر شد و می توانید اینجا در مورد آن بخوانید.

توجه داشته باشید که ما به دنبال نهایی شدن پرونده بوده ایم یعنی رسیدن پرونده به مدیکال و ویزا و این پایان راه نیست هر چند از نظر قانونی وزیر (اگر چه قول داده بود تا پایان جون اما تا ۱۰ جولای)  به وعده خود عمل کرده  و همه پرونده ها را Process کرده است ولی این از نظر ما کافی نیست. هدف وکیل پرونده در جلسه روز ۱۸ جولای ۲۰۱۲ با قاضی این خواهد بود که در مورد دریافت مدیکال و نیز ویزای این متقاضیان بازه زمانی معینی تعریف شود. در این مورد تلاش خود را خواهیم کرد ولی اکنون نمی توان در این مورد اظهار نظری کرد بنابراین از طرح سوال در این مورد خودداری کنید و منتظر خبرهای بعدی باشید.

دریافت این لیست از آنجا بسیار اهمیت دارد که به نظر می رسید اداره مهاجرت سعی زیادی در رد کردن پرونده های گروه ۳۸ گانه به کار گیرد. زیر سوال بردن سوابق کاری؛ درخواست بیمه؛ زیر سوال بردن امتیاز تحصیلات و …. نگرانیهای زیادی را ایجاد کرده بود که با دریافت این لیست دست کم این دسته از متقاضیان می دانند که لازم نیست نگران این احتمالات باشند. در این خصوص این مقاله را بخوانید 

چه کسانی رد و چه کسانی قبول شده اند؟ 

بر اساس لیستی که از دادگاه فدرال دریافت شده است تعداد ۵۵ پرونده رد و بقیه یعنی تعداد ۲۷۰ پرونده قبول شده اند. تعداد ۳۸ مورد از ردیها از موکلین ما بوده اند که پیش از این به ما اعلام شده بود و در گزارش قبلی به آن اشاره کردم و تنها تعداد کمتر از ۱۰ نفر از آنان به ناحق رد شده اند که برای آنها در دادگاه فدرال تشکیل پرونده داده ایم یا در روزهای آینده خواهیم داد. تعداد ۱۷ نفر از ردیها از غیر موکلین ما بوده اند که در شکایت ما را همراهی کرده اند و طبیعی است که نمی توانیم در مورد درستی و یا نادرستی رد پرونده آنها نظر دهیم.

انتشار این لیست بر اساس قانون به صورت کامل ممکن نیست و نمی توان اطلاعات خصوصی افراد را به هر ترتیب منتشر کرد اما به گونه ای که تنها برای خود فرد قابل کشف باشد اسامی را اعلام خواهیم کرد.

در این پست لیست افرادی که رد شده اند به اختصار(حرف اول نام و نام خانوادگی؛ ۴ رقم سمت راست فایل نامبر فدرال و نام ویزا آفیس بررسی کننده) آورده می شود و لیست ۲۷۰ نفره قبول شدگان به همان ترتیب روز شنبه در اینجا  اعلام خواهد شد. تقاضا دارم تا آن زمان از تماس با دفاتر ما برای چک کردن نام خود در لیست خودداری کنید. 

اگر نام شما در این لیست نیست و در شکایت با ما بوده اید قبول شده اید. 

۱- خانم الف ه  –  ۴۴۶۲ – ورشو

۲- خانم م ص م – ۵۴۲۶ – ورشو

۳- آقای م س س ر – ۳۸۷۰ – ورشو

۴- خانم ن م – ۹۳۰۰ – ورشو

۵- آقای پ ت – ۷۹۲۶ – ورشو

۶- خانم ف س خ – ۸۳۵۲ – ورشو

۷- خانم ن و – ۴۴۲۴ – ورشو

۸- آقای ح ر ن –  ۷۴۸۲ – ورشو

۹- خانم م پ – ۷۵۴۱ – ورشو

۱۰- خانم س پ – ۹۲۴۲ – ورشو

۱۱-  آقای م ز – ۲۱۸۶ – آنکارا

۱۲- آقای ه چ – ۳۳۵۳ – ورشو

۱۳- آقای الف ز – ۸۰۸۳ – ورشو

۱۴- خانم م م – ۴۷۶۶ – ورشو

۱۵- خانم ز م – ۷۱۸۰ – ورشو

۱۶- آقای ک الف ر – ۴۳۹۵ –  ورشو

۱۷- آقای ر گ – ۵۲۳۳ – ورشو

۱۸- خانم و ع –  ۵۱۱۳ – ورشو

۱۹- آقای م ع –  ۳۳۶۴ – ورشو

۲۰- آقای ب الف ر – ۷۹۱۵ –  ورشو

۲۱- خانم ف ی – ۹۳۰۰ – دمشق

۲۲- خانم و ف – ۳۰۹۵ – آنکارا

۲۳- س م ر ن – ۵۲۸۶ – ورشو 

۲۴- خانم و ف –  ۵۵۵۶ – دمشق

۲۵- آقای م م – ۴۲۹۳ – ورشو

۲۶- آقای س م ش – ۶۵۹۳ – آنکارا

۲۷- خانم ر ر – ۹۴۳۵ – ورشو

۲۸- آقای م ع ر – ۳۴۵۲ – آنکارا

۲۹- آقای ه الف – ۳۰۷۳ – آنکارا

۳۰- خانم ح د – ۳۷۱۶ – آنکارا

۳۱- خانم و ب الف – ۹۶۴۵ – ورشو

۳۲- آقای الف د – ۴۳۶۲ – دمشق

۳۳- خانم الف ق م س – ۹۲۳۱ – ورشو

۳۴- آقای ح ه – ۶۸۶۰ – ورشو

۳۵- خانم م ح – ۱۷۹۱ – ورشو

۳۶- خانم الف ق – ۶۵۵۵ – ورشو

۳۷- آقای س م س – ۸۶۹۶ – ورشو

۳۸- خانم ن ک – ۰۵۱۱ – ورشو

۳۹- آقای م ط – ۵۶۱۱ – آنکارا

۴۰- آقای الف الف – ۶۵۰۲ – ورشو

۴۱- خانم ب الف – ۱۶۲۵ – آنکارا

۴۲- آقای پ ع – ۱۰۸۳ – دمشق

۴۳- آقای س الف ه – ۵۰۳۳ – ورشو

۴۴- آقای ن ع – ۷۸۸۲ – ورشو

۴۵- آقای ج م – ۵۱۹۴ – ورشو

۴۶- آقای ع م – ۹۶۵۶ – ورشو

۴۷- آقای س ن – ۰۷۶۱ – آنکارا

۴۸- خانم م ک – ۳۴۰۴ – ورش
و

۴۹- خانم ف ک ط س – ۱۵۴۴ – ورشو

۵۰- آقای ح ک – ۵۲۷۴ –  ورشو

۵۱- آقای س ن – ۷۵۱۵ – ورشو

۵۲- خانم ف پ الف – ۶۵۱۶ – آنکارا

۵۳- آقای پ پ ر – ۲۴۸۶ – ورشو

۵۴- خانم آلف ر – ۳۴۹۶ – آنکارا

۵۵- آقای م ر ر – ۳۳۸۲ – ورشو

 لیست قبولی ها را اینجا ببینید

بر خود لازم می دانم بار دیگر از همراهی تک تک شما سپاسگزاری کنم و از تلاشهای خانم کاترینا پارکر هم صمیمانه تشکر می کنم.
اکنون جای تکرار شعر سعدی شیرین گفتار است که از آغاز زمزمه کردیم:
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل         که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
و این بار این کوشش به قدر وسع ما و ظرفیت همه ما نتیجه قابل قبولی داشت. سختی کار قابل تحمل بود هزینه را پرداخت کردیم اما درد ناشی از تهمتها و بداخلاقی ها به خصوص از سوی همکاران هنوز احساس می شود.  

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.