انتخاب 5 دسامبر 2023 انتاریو
07 دسامبر 2023 - 1:29
بازدید 445
13

 هزار و 699 دعوتنامه برای متقاضیان گروه پیشنهاد شغلی کارفرما صادر شد  در تاریخ  5 دسامبر، اداره مهاجرت انتاریو انتخابی از طریق دو زیرگروه برنامه انتخاب استانی انتاریو (OINP) برگزار و دو هزار و 699 دعوتنامه (Notifications of Interest) صادر کرد.  در این انتخاب، دعوتنامه‌ها از طریق زیرگروه‌های پیشنهاد شغلی کارفرما: گروه نیروی خارجی (  […]

ارسال توسط :
پ
پ

 هزار و 699 دعوتنامه برای متقاضیان گروه پیشنهاد شغلی کارفرما صادر شد 

در تاریخ  5 دسامبر، اداره مهاجرت انتاریو انتخابی از طریق دو زیرگروه برنامه انتخاب استانی انتاریو (OINP) برگزار و دو هزار و 699 دعوتنامه (Notifications of Interest) صادر کرد. 

در این انتخاب، دعوتنامه‌ها از طریق زیرگروه‌های پیشنهاد شغلی کارفرما: گروه نیروی خارجی (  Employer Job Offer: Foreign Workers) و پیشنهاد شغلی کارفرما: مشاغل مورد تقاضا (Employer Job Offer: In Demand Skills) صادر شدند. 

 • در انتخاب برای گروه نیروی کار خارجی با هدف مشاغل فنی، 761 دعوتنامه برای متقاضیان دارای حداقل امتیاز 34 صادر شد. مشاغل زیر در این انتخاب مورد هدف قرار گرفتند:
 1. NOC 22212: Drafting technologists and technicians
 2. NOC 22301 – Mechanical engineering technologists and technicians
 3. NOC 22302 – Industrial engineering and manufacturing technologists and technicians
 4. NOC 22311 – Electronic service technicians (household and business equipment)
 5. NOC 22312 – Industrial instrument technicians and mechanics
 6. NOC 70010 – Construction managers
 7. NOC 70011 – Home building and renovation managers
 8. NOC 70012 – Facility operation and maintenance managers
 9. NOC 72010 – Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
 10. NOC 72011 – Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
 11. NOC 72012 – Contractors and supervisors, pipefitting trades
 12. NOC 72013 – Contractors and supervisors, carpentry trades
 13. NOC 72014 – Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
 14. NOC 72020 – Contractors and supervisors, mechanic trades
 15. NOC 72021 – Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
 16. NOC 72022 – Supervisors, printing and related occupations
 17. NOC 72024 – Supervisors, motor transport and other ground transit operators
 18. NOC 72100 – Machinists and machining and tooling inspectors
 19. NOC 72101 – Tool and die makers
 20. NOC 72102 – Sheet metal workers
 21. NOC 72103 – Boilermakers
 22. NOC 72104 – Structural metal and platework fabricators and fitters
 23. NOC 72105 – Ironworkers
 24. NOC 72106 – Welders and related machine operators
 25. NOC 72200 – Electricians (except industrial and power system)
 26. NOC 72201 – Industrial electricians
 27. NOC 72203 – Electrical power line and cable workers
 28. NOC 72204 – Telecommunications line and cable installers and repairers
 29. NOC 72205 – Telecommunications equipment installation and cable television service technicians
 30. NOC 72300 – Plumbers
 31. NOC 72301 – Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
 32. NOC 72302 – Gas fitters
 33. NOC 72310 – Carpenters
 34. NOC 72311 – Cabinetmakers
 35. NOC 72320 – Bricklayers
 36. NOC 72321 – Insulators
 37. NOC 72400 – Construction millwrights and industrial mechanics
 38. NOC 72401 – Heavy-duty equipment mechanics
 39. NOC 72402 – Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
 40. NOC 72403 – Railway carmen/women
 41. NOC 72404 – Aircraft mechanics and aircraft inspectors
 42. NOC 72406 – Elevator constructors and mechanics
 43. NOC 72410 – Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
 44. NOC 72422 – Electrical mechanics
 45. NOC 72423 – Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
 46. NOC 72500 – Crane operators
 47. NOC 73100 – Concrete finishers
 48. NOC 73101 – Tilesetters
 49. NOC 73102 – Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
 50. NOC 73110 – Roofers and shinglers
 51. NOC 73111 – Glaziers
 52. NOC 73112 – Painters and decorators (except interior decorators)
 53. NOC 73113 – Floor covering installers
 54. NOC 73200 – Residential and commercial installers and servicers
 55. NOC 73201 – General building maintenance workers and building superintendents
 56. NOC 73202 – Pest controllers and fumigators
 57. NOC 73209 – Other repairers and servicers
 58. NOC 73400 – Heavy equipment operators
 59. NOC 73402 – Drillers and blasters – surface mining, quarrying and construction
 60. NOC 82031 – Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
 61. NOC 92100 – Power engineers and power systems operators
 • در انتخاب هدفمند دیگری برای نیروی کار خارجی، یک هزار و 663 دعوتنامه برای متقاضیان با حداقل امتیاز 43 با هدف  40 شغل بهداشتی و 15 شغل فنی صادر شد. در این انتخاب مشاغل زیر مورد هدف قرار گرفتند:

لیست 40 شغل در حوزه  بهداشت و درمان

 1. NOC 30010: Managers in health care
 2. NOC 31100 – Specialists in clinical and laboratory medicine
 3. NOC 31103 – Veterinarians
 4. NOC 31110 – Dentists
 5. NOC 31111 – Optometrists
 6. NOC 31112 – Audiologists and speech-language pathologists
 7. NOC 31120 – Pharmacists
 8. NOC 31121 – Dietitians and nutritionists
 9. NOC 31201 – Chiropractors
 10. NOC 31202 – Physiotherapists
 11. NOC 31203 – Occupational therapists
 12. NOC 31204 – Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
 13. NOC 31209: Other professional occupations in health: diagnosing and treating
 14. NOC 31300 – Nursing coordinators and supervisors
 15. NOC 31301 – Registered nurses and registered psychiatric nurses
 16. NOC 31302 – Nurse practitioners
 17. NOC 31303 – Physician assistants, midwives and allied health professionals
 18. NOC 32100 – Opticians
 19. NOC 32101 – Licensed practical nurses
 20. NOC 32102 – Paramedical occupations
 21. NOC 32103 – Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
 22. NOC 32104 – Animal health technologists and veterinary technicians
 23. NOC 32109 – Other technical occupations in therapy and assessment
 24. NOC 32110 – Denturists
 25. NOC 32111 – Dental hygienists and dental therapists
 26. NOC 32112 – Dental technologists and technicians
 27. NOC 32120 – Medical laboratory technologists
 28. NOC 32121 – Medical radiation technologists
 29. NOC 32122 – Medical sonographers
 30. NOC 32123 – Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists
 31. NOC 32124 – Pharmacy technicians
 32. NOC 32129 – Other medical technologists and technicians
 33. NOC 32200 – Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists
 34. NOC 32201 – Massage therapists
 35. NOC 32209 – Other practitioners of natural healing
 36. NOC 33100 – Dental assistants and dental laboratory assistants
 37. NOC 33101 – Medical laboratory assistants and related technical occupations
 38. NOC 33102 – Nurse aides, orderlies and patient service associates
 39. NOC 33103 – Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
 40. NOC 33109 – Other assisting occupations in support of health services

لیست 15 شغل در حوزه  فنی 

 1. NOC 20012 – Computer and information systems managers
 2. NOC 21211 – Data Scientists
 3. NOC 21220 – Cybersecurity specialists
 4. NOC 21221 – Business system analysts
 5. NOC 21222 – Information systems specialists
 6. NOC 21223 – Database analysts and data administrators
 7. NOC 21230 – Computer systems developers and programmers
 8. NOC 21231 – Software engineers and designers
 9. NOC 21232 – Software developers and programmers
 10. NOC 21233 – Web designers
 11. NOC 21234 – Web developers and programmers
 12. NOC 21311 – Computer engineers (except software engineers and designers)
 13. NOC 22220 – Computer network technicians
 14. NOC 22221 – User support technicians
 15. NOC 22222 – Information systems testing technicians 
 • در میان دعوت‌نامه‌های صادر شده 13دعوتنامه نیز تحت گروه پیشنهاد شغلی کارفرما: نیروی کار خارجی صادر شد. این انتخاب برای متقاضیان تحت مسیرهای تحرک اقتصادی  (EMPP -Economic Mobility Pathways Project) هدف‌گذاری شده بود. این مسیر مهاجرت اقتصادی فدرال برای پناهندگان است.

زیرگروه‌ پیشنهاد شغلی کارفرما: گروه نیروی خارجی  

تاریخ صدور تعداد دعوتنامه‌هاتاریخ ایجاد پروفایلحداقل امتیازتوضیحات
05-12-20237615 دسامبر 2022- 5 دسامبر 2023حداقل 34انتخاب هدفمند برای مشاغل فنی 
1.6635 دسامبر 2022- 5 دسامبر 2023حداقل 43انتخاب هدفمند برای مشاغل بهداشتی و فنی
135 دسامبر 2022- 5 دسامبر 2023نامشخصانتخاب هدفمند برای متقاضیان پروژه مسیرهای تحرک اقتصادی.
 • در نهایت، در انتخابی عمومی از طریق زیرگروه مشاغل مورد تقاضا، اداره مهاجرت استان 262 دعوتنامه برای متقاضیان دارای حداقل امتیاز 30  و با هدف 22 شغل زیر صادر کرد.

داخل و خارج از منطقه کلانشهر تورنتو:

 1. NOC 44101: Home support workers, caregivers and related occupations
 2. NOC 65202: Meat cutters and fishmongers—retail and wholesale
 3. NOC 75110: Construction trades helpers and labourers
 4. NOC 84120: Specialized livestock workers and farm machinery operators
 5. NOC 85100: Livestock Labourers
 6. NOC 85101: Harvesting Labourers
 7. NOC: 85103: Nursery and greenhouse labourers
 8. NOC 94141: Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers

خارج از منطقه کلانشهر تورنتو (شهر تورنتو، دورهام، هالتن، یورک و مناطق پیل)

 1. NOC 94100 – Machine operators, mineral and metal processing
 2. NOC 94105 – Metalworking and forging machine operators
 3. NOC 94106 – Machining tool operators
 4. NOC 94107 – Machine operators of other metal products
 5. NOC 94110 – Chemical plant machine operators
 6. NOC 94111 – Plastics processing machine operators
 7. NOC 94124 – Woodworking machine operators
 8. NOC 94132 – Industrial sewing machine operators
 9. NOC 94140 – Process control and machine operators, food and beverage processing
 10. NOC 94201 – Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers
 11. NOC 94204 – Mechanical assemblers and inspectors
 12. NOC 94213 – Industrial painters, coaters and metal finishing process operators
 13. NOC 94219 – Other products assemblers, finishers and inspectors
 14. NOC 95102 – Labourers in chemical products processing and utilities
تاریخ صدور تعداد دعوتنامه‌هاتاریخ ایجاد پروفایلحداقل امتیازتوضیحات
20-06-202326222 نوامبر 2022- 15 آگوست 2023حداقل 30انتخاب عمومی 

سیستم ابراز علاقه‌مندی انتاریو (EOI)

بر اساس عوامل زیر به متقاضیان امتیاز تعلق می‌گیرد:

 • سطح و رشته تحصیلی و جایی که تحصیلات در آنجا انجام شده است. 
 • تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه.
 • قصد اقامت در خارج از کلانشهر تورنتو (GTA). 
 • سطح مهارت و تجربه کاری، سابقه درآمد و سایر عوامل مربوط به بازار کار انتاریو. 
 • نیاز بازار کار استان. 
 • پیشنهاد شغلی کارفرما: گروه نیروی خارجی

این مسیر برای نیروی کار خارجی است که در خارج از کانادا بوده و از یک کارفرما در انتاریو پیشنهاد شغلی تمام وقت دریافت کند.

پیشنهاد شغلی باید در «مشاغل ملی کانادا» تحت گروه‌های شغلی TEER1، TEER2،TEER3 (NOC) با سطح دستمزد متوسط باشد و متقاضی باید بتواند مدرک (در صورت نیاز) یا سابقه دو سال کار (طی 5 سال گذشته) در آن شغل را ثابت کند. برای کسانی که در همان موقعیت شغلی مشغول هستند، دستمزد پیشنهادی باید برابر یا بیشتر از دستمزد فعلی باشد. 

متقاضی باید قصد اقامت در انتاریو داشته و در صورت نیاز مجور شغلی لازم برای استان را دریافت کند. 

 • پیشنهاد شغلی کارفرما: مشاغل مورد تقاضا

متقاضیان این زیرگروه باید از کارفرمایی در انتاریو، پیشنهاد شغلی تمام وقت و دائمی داشته باشند. نیروی متخصص چه در کانادا و چه در خارج از کشور باید سابقه کار کافی در مشاغل تعیین شده داشته باشند. بسته به اینکه پیشنهاد کار از داخل یا خارج از کلانشهر تورنتو  (GTA)باشد، مشاغل موردتقاضا متفاوت هستند. 

متقاضیان واجد شرایط باید:

 • پیشنهاد شغلی دائم و تمام وقت تحت مشاغل خاص در بخش کشاورزی یا ساخت و ساز و با دستمزد متوسط در انتاریو داشته باشند.  
  • برای کسانی که از قبل در این موقعیت شغلی کار می‌کنند، دستمزد پیشنهادی باید برابر یا بیشتر از دستمزد فعلی باشد. 
 • 9 ماه سابقه کار طی سه سال گذشته در یکی از مشاغل تعیین شده داشته باشند (سابقه کاری باید به صورت تمام وقت یا معادل آن در کار پاره‌وقت در انتاریو کسب شده باشد.)
  • کار فصلی به حساب نمی‌آید.
 • دارای حداقل تحصیلات متوسطه(دبیرستانی) معادل کانادا باشند. 
 • در هنگام درخواست برای هرگونه تجربه کاری ادعا شده، گواهی یا مجوز معتبری داشته باشند. 
 • حداقل CLB/NCLC 4 در زبان انگلیسی یا فرانسوی در هر چهار مهارت داشته باشند.
 • در  صورت اقامت در کانادا در زمان درخواست، باید دارای وضعیت قانونی (یعنی ویزیتور رکورد ، اجازه تحصیل یا اجازه کار ) باشند.
 •  قصد اقامت در انتاریو داشته باشند. 

برای اطلاعات بیشتر بخوانید:

۱۰ شغل پرتقاضا در انتاریو

انتخاب ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳ انتاریو

انتخاب استانی ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳ انتاریو

در صورت تماس با کنپارس از چه خدماتی بهره‌مند خواهید شد؟

 • مشاوره رایگان و حرفه‌ای با مشاورین باتجربه و کارآزموده کنپارس
 • بررسی شرایط متقاضی برای برنامه‌های مهاجرتی
 • بررسی شانس دریافت ویزا 
 • بستن قرارداد با کنپارس
 • ارائه فهرست مدارک مورد نیاز
 • ارائه راهنمایی‌های لازم در زمینه مدارک و چگونگی تهیۀ آنها 
 • جمع‌آوری مدارک افراد و استانداردسازی  آنها
 • استانداردسازی رزومه کاری افراد در شبکه‌های اجتماعی(LinkedIn)
 • تکمیل فرم‌های درخواست
 • ثبت پرونده
 • پیگیری پرونده
 • اعلامِ به‌روزرسانی‌ها
 • همراهی با متقاضی تا دریافت نتیجۀ ویزا
 • در صورت رد ویزا، پیگیری و درخواست تجدید نظر (در صورت نیاز) 

ارتباط با ما:

برای دریافت مشاوره رایگان و انواع خدمات مهاجرتی از طریق شرکت کنپارس می‌توانید با شماره‌های 02191008339، 02191008338 یا 02159174000 تماس گرفته، یا اطلاعات خود را از طریق چت آنلاین سایت یا دایرکت اینستاگرام ارسال کنید و یا اینکه  فرم ارزیابی رایگان ما را پر فرمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.

همچنین می‌توانید پرسش‌های خود را از طریق شماره‌های واتس اپ (+1)5799579293 و 9034941456(+98) ( کافیست همین حالا شماره تماس ها را لمس کنید ) از ما بپرسید و پاسخ آن‌ها را از طریق همین شماره‌ها دریافت کنید.

ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

مراقب تشابه نام‌ها باشید! مارا با نام کنپارس به دوستان خود معرفی کنید.
This is default text for notification bar