اسامی اختصاری قبول شدگان لیست ۳۸ گانه همراه در شکایت کنپارس
15 جولای 2012 - 11:36
بازدید 13
1

  لیست ۲۷۰ نفره افراد قبول شده در برنامه نیروی متخصص فدرال (لیست ۳۸ گانه) شرکت کننده در شکایت کنپارس           ردیف نام نام خانوادگی چهار رقم سمت راست  فایل نامبر ۱ ف ح ن ۸۱۰۴ ۲ گ م ۱۰۶۴ ۳ س ر ۹۷۳۰ ۴ س ه ۷۷۵۴ ۵ س ح […]

ارسال توسط :
پ
پ

 

لیست ۲۷۰ نفره افراد قبول شده در برنامه نیروی متخصص فدرال (لیست ۳۸ گانه) شرکت کننده در شکایت کنپارس

 

 

   
 
ردیف
نام
نام خانوادگی
چهار رقم سمت راست  فایل نامبر
۱
ف
ح ن
۸۱۰۴
۲
گ
م
۱۰۶۴
۳
س
ر
۹۷۳۰
۴
س
ه
۷۷۵۴
۵
س
ح ا
۸۳۴۱
۶
ا
ه
۵۱۴۴
۷
م
ر
۴۴۹۶
۸
ب
ص و
۸۵۲۴
۹
ا
 
۰۱۸۳
۱۰
م
ش
۵۰۹۱
۱۱
ر
ش
۸۶۹۰
۱۲
م
ش
۷۵۸۴
۱۳
ن
س
۷۵۵۶
۱۴
م
س ا
۳۴۱۵
۱۵
ح
س ل
۰۹۶۶
۱۶
ا
و 
۴۶۸۰
۱۷
ع
و ق
۶۵۳۱
۱۸
ب
و
۰۵۷۱
۱۹
پ
و
۲۷۹۰
۲۰
س ط
ص
۳۶۲۰
۲۱
م
ص
۸۸۱۵
۲۲
و
و
۴۴۳۱
۲۳
ب
ط
۷۷۹۶
۲۴
ب
ص
۵۴۰۴
۲۵
س
ط
۶۱۴۶
۲۶
م
خ ع
۴۷۱۱
۲۷
س
ت
۷۹۳۰
۲۸
ر
و
۶۸۰۱
۲۹
ف
ث م
۳۲۹۲
۳۰
ح
خ ج
۹۲۲۰
۳۱
ا
س
۵۱۰۲
۳۲
ع
ش
۵۵۴۴
۳۳
ن
ش
۷۷۶۴
۳۴
ش
س
۵۸۲۰
۳۵
م
ی
۸۴۴۲
۳۶
س
ز
۰۱۰۶
۳۷
پ
ز س
۰۷۲۶
۳۸
ع
خ
۷۵۰۲
۳۹
ا
خ
۳۳۶۶
۴۰
س م
ی ه
۱۲۵۵
۴۱
ا
ن
۶۳۳۴
۴۲
م
ع
۰۴۳۶
۴۳
ب
م
۷۰۳۰
۴۴
ب
پ
۲۸۰۱
۴۵
س ح
م
۷۶۸۵
۴۶
م
 
۷۲۶۰
۴۷
ر
ر
۷۹۰۴
۴۸
م
م ز
۳۲۹۴
۴۹
س
ا پ س
۰۳۷۴
۵۰
س
س
۳۵۰۱
۵۱
و
غ
۳۴۳۵
۵۲
ش
م
۲۶۵۰
۵۳
ع
ص ا
۸۱۳۶
۵۴
م
ا ط
۰۹۵۲
۵۵
ح
ی
۳۴۵۲
۵۶
س
م
۳۰۳۲
۵۷
ش
ت
۵۲۹۰
۵۸
ع
ا
۷۸۷۴
۵۹
ع
م
۹۰۶۱
۶۰
ا
ظ
۲۷۴۲
۶۱
ا
ا
۲۰۳۶
۶۲
س ر
خ
۸۲۲۳
۶۳
س
ف ت
۳۴۵۱
۶۴
ا
 
۷۹۴۱
۶۵
ا
ق م
۵۸۳۰
۶۶
ا
م
۳۰۷۶
۶۷
س م
م خ
۴۴۸۵
۶۸
ا
 
۴۱۸۱
۶۹
ب
ب
۷۷۹۰
۷۰
ر
ق
۹۷۷۲
۷۱
ه
م
۶۱۳۵
۷۲
ع
ا ا
۳۰۲۱
۷۳
م
ز
۷۶۹۶
۷۴
 
 
۴۷۵۵
۷۵
م
م
۴۸۲۲
۷۶
ن
م
۳۳۲۳
۷۷
ع
ب
۳۹۴۶
۷۸
ا
ر
۶۵۱۳
۷۹
م
ت
۱۶۰۴
۸۰
ط
آ
۷۵۸۰
۸۱
د
ص
۹۲۵۲
۸۲
ح
ن
۱۰۵۳
۸۳
ف
ت
۸۴۳۲
۸۴
ن
ق ت
۲۵۶۱
۸۵
ب
ا
۱۰۷۵
۸۶
ر
ز ز
۶۷۹۰
۸۷
ا
چ
۱۸۹۶
۸۸
ف
ر
۳۸۹۲
۸۹
ب
ش
۱۵۷۲
۹۰
پ
ر
۹۸۶۴
۹۱
ا
ط
۰۴۰۴
۹۲
م
ه
۱۳۷۴
۹۳
ن
ر
۲۵۱۵
۹۴
م
ع
۴۲۴۶
۹۵
ت
و ش
۲۰۸۴
۹۶
ا
ی ح
۴۳۲۳
۹۷
ا
ج
۸۱۲۶
۹۸
س
 
۷۰۶۳
۹۹
ن
ف
۴۷۷۰
۱۰۰
س
ف
۱۳۸۵
۱۰۱
ر
ف
۴۶۷۴
۱۰۲
ر
ژ
۲۹۹۰
۱۰۳
م
م ل
۳۸۰۳
۱۰۴
ا
ح
۳۰۱۴
۱۰۵
ز
خ
۱۰۲۵
۱۰۶
م
د
۴۴۹۳
۱۰۷
آ
ا
۴۷۶۱
۱۰۸
م
ی ح
۰۶۶۵
۱۰۹
ب
ا ن
۵۹۰۶
۱۱۰
ز
ق
۴۱۳۲
۱۱۱
ب
ر
۰۴۶۳
۱۱۲
م
م
۳۹۹۰
۱۱۳
س
ه
۴۷۳۵
۱۱۴
ر
ه
۴۶۷۶
۱۱۵
م
ع
۵۲۴۱
۱۱۶
ع
ن
۲۹۴۶
۱۱۷
ز
ع
۳۳۰۳
۱۱۸
ح
ا
۴۳۰۴
۱۱۹
ب
ب پ
۸۴۵۳
۱۲۰
ی
چ
۶۶۰۴
۱۲۱
م
ب
۹۳۰۵
۱۲۲
ف
د
۷۳۷۲
۱۲۳
ف
ا
۴۰۰۱
۱۲۴
م
ب
۶۸۷۶
۱۲۵
م
ا
۵۲۵۵
۱۲۶
ل
د
۹۳۱۶
۱۲۷
ا
ا
۰۴۲۵
۱۲۸
م
د
۲۵۳۵
۱۲۹
ا
ع
۶۹۱۱
۱۳۰
 
ف
۵۱۹۲
۱۳۱
ر
ف
۲۵۵۰
۱۳۲
ط
ف
۰۳۶۳
۱۳۳
ف
ق
۰۱۷۲
۱۳۴
ش
ف خ
۳۶۸۴
۱۳۵
م
ح م 
۵۸۱۵
۱۳۶
ف
ف
۴۴۷۱
۱۳۷
ص
ق
۹۱۹۴
۱۳۸
ب
ح م 
۸۳۶۳
۱۳۹
ا
ق
۲۴۶۴
۱۴۰
ف
ف
۴۶۵۴
۱۴۱
م 
ح ش
۴۸۳۳
۱۴۲
ص
ح م 
۷۰۵۲
۱۴۳
م
د
۰۲۱۶
۱۴۴
ل
چ
۹۴۴۶
۱۴۵
ح
ح
۴۴۱۶
۱۴۶
م
ح
۸۵۳۰
۱۴۷
ن
ح
۵۷۸۵
۱۴۸
ا
ا
۳۰۵۲
۱۴۹
م
ب
۷۱۵۶
۱۵۰
ا
ف
۹۴۶۴
۱۵۱
م
ب
۵۲۰۶
۱۵۲
ن
ف
۷۲۵۴
۱۵۳
م
ا
۶۹۳۶
۱۵۴
ا
ق
۰۲۵۱
۱۵۵
ح
م
۸۲۵۳
۱۵۶
م
ب
۴۶۴۳
۱۵۷
س م
ه س
۵۵۷۰
۱۵۸
س ج
ن
۹۳۷۳
۱۵۹
ح
ح
۸۰۸۳
۱۶۰
س
ر
۲۷۱۲
۱۶۱
ن
ن
۹۱۲۰
۱۶۲
پ
ص د
۹۶۷۰
۱۶۳
س ح
پ
۸۲۲۵
۱۶۴
ع
ش
۲۴۳۲
۱۶۵
ا
پ
۸۷۰۰
۱۶۶
م
 
۱۶۲۴
۱۶۷
س ع
ه
۳۴۲۶
۱۶۸
پ
خ
۹۸۲۳
۱۶۹
ف
م
۶۴۴۶
۱۷۰
م
م
۰۹۹۶
۱۷۱
ر
م ا
۸۸۶۳
۱۷۲
ا
ا ن
۰۴۸۵
۱۷۳
و
ی
۰۲۸۰
۱۷۴
ن
ع ر
۱۵۶۶
۱۷۵
س
ا
۵۳۳۳
۱۷۶
آ
ا
۸۰۹۳
۱۷۷
ف
ب
۷۳۲۳
۱۷۸
ع
ع
۴۴۷۴
۱۷۹
س ف
ب س
۵۳۶۴
۱۸۰
ا
ب ح
۳۴۴۱
۱۸۱
ع
ا ح
۵۴۱۵
۱۸۲
س پ
ا
۹۲۷۲
۱۸۳
م
ز
۴۲۴۳
۱۸۴
آ
ا
۴۴۲۱
۱۸۵
س
ب
۷۵۱۳
۱۸۶
م
ب س
۰۴۲۵
۱۸۷
ع
ا گ
۸۷۰۱
۱۸۸
ن
ا
۲۷۸۶
۱۸۹
م
ا
۷۵۷۶
۱۹۰
پ
ا ا
۷۸۰۰
۱۹۱
م
ا
۳۷۵۶
۱۹۲
م
ا د
۳۸۴۴
۱۹۳
س
ا
۲۷۶۴
۱۹۴
م
آ
۴۷۳۱
۱۹۵
ر
ع ق 
۳۳۳۴
۱۹۶
م
ع ر
۷۲۸۰
۱۹۷
س م
ا
۵۳۰۱
۱۹۸
س م
ه
۸۴۱۱
۱۹۹
ا
ح
۱۵۰۱
۲۰۰
م
ع
۷۹۸۱
۲۰۱
م
ع
۹۰۶۰
۲۰۲
ع
ع
۳۰۸۴
۲۰۳
م
 
۷۸۰۱
۲۰۴
ش
م
۲۳۵۰
۲۰۵
س
م
۴۴۴۳
۲۰۶
ف
م
۵۷۹۶
۲۰۷
م
م
۷۹۶۵
۲۰۸
ع
م
۷۵۶۰
۲۰۹
پ
م
۲۰۶۴
۲۱۰
ر
م
۳۹۵۱
۲۱۱
ه
م
۴۹۲۵
۲۱۲
ا
م
۰۱۹۴
۲۱۳
 
م ق
۵۸۸۴
۲۱۴
 
م
۵۱۲۴
۲۱۵
س
م پ
۷۳۶۲
۲۱۶
س م
م
۵۲۵۰
۲۱۷
ع
م پ
۶۹۳۶
۲۱۸
م
م
۰۰۳۳
۲۱۹
س
م ص
۲۵۳۰
۲۲۰
م
م
۹۲۱۶
۲۲۱
و
م
۲۰۹۳
۲۲۲
ه
م
۴۴۳۲
۲۲۳
ا
ن ق
۵۶۱۴
۲۲۴
ا
ن
۶۹۵۱
۲۲۵
ج
ن
۳۷۰۶
۲۲۶
ا
م ر
۳۰۳۶
۲۲۷
ش
ن
۷۲۷۶
۲۲۸
ز
ن گ
۶۳۳۱
۲۲۹
ف
ن
۴۴۶۴
۲۳۰
ن
ن
۵۹۲۱
۲۳۱
ع
 
۵۲۲۴
۲۳۲
ا
 
۳۳۰۵
۲۳۳
ب
ج ع 
۲۲۱۱
۲۳۴
ن
ج 
۵۸۹۵
۲۳۵
س
ج
۶۸۱۲
۲۳۶
ن
ج خ
۷۸۳۳
۲۳۷
ع
م
۵۵۷۲
۲۳۸
ا 
ل
۴۸۰۳
۲۳۹
س
 
۸۴۰۰
۲۴۰
ا
م
۱۳۵۳
۲۴۱
ش
 
۷۵۴۲
۲۴۲
غ
خ ق
۰۷۳۰
۲۴۳
ف
م
۶۵۷۱
۲۴۴
م
م
۴۲۸۳
۲۴۵
م
 
۲۲۳۳
۲۴۶
ف
ن م
۱۱۷۲
۲۴۷
س م
ا
۳۸۶۶
۲۴۸
س د
ا م
۱۵۹۳
۲۴۹
س ح
ا د
۸۱۱۵
۲۵۰
س
پ
۲۹۷۵
۲۵۱
م
ن
۹۸۵۲
۲۵۲
س
ن
۷۰۷۴
۲۵۳
م
پ
۶۵۹۴
۲۵۴
ا
ن
۵۹۱۰
۲۵۵
س ح
ر
۴۷۴۶
۲۵۶
ا
ر
۶۰۲۶
۲۵۷
م
پ
۸۶۹۳
۲۵۸
 
ر
۳۲۸۱
۲۵۹
م
ا م
۳۶۹۵
۲۶۰
م
ر ت
۸۶۸۶
۲۶۱
ن
ر
۸۰۱۳
۲۶۲
م
ر
۷۷۷۵
۲۶۳
ف
ر
۳۹۳۵
۲۶۴
ا
ر ا
۹۲۰۵
۲۶۵
ط
ر
۳۰۱۰
۲۶۶
ز
ر
۳۶۶۲
۲۶۷
 
ر
۰۳۵۲
۲۶۸
آ
ر
۳۸۵۳
۲۶۹
آ
ا
۶۵۹۳
۲۷۰
ه
س
۵۱۳۳

 

 

 

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.