برچسب » the first 100 days

مرور برخی مقالات در باره مهم‌ترین اقدامات در ۱۰۰ روز اول حضور در کانادا
7 سال قبل

مرور برخی مقالات در باره مهم‌ترین اقدامات در ۱۰۰ روز اول حضور در کانادا

همایش دوروزه‌ «زندگی و کار در سرزمین جدید» در اسفند ۱۳۹۲ به محورهایی چون «شروع و ادامه زندگی در سرزمین جدید» در روز نخست و «کار در سرزمین جدید (کسب آمادگی برای کاریابی موفق قبل و بعد از ورود به سرزمین جدید)» در روز دوم خواهد پرداخت. به علاوه در روزهای اول تا سوم اسفند […]