برچسب » social network

توجه افسران مهاجرت کانادا و کبک به محتوای شبکه های اجتماعی
6 سال قبل

توجه افسران مهاجرت کانادا و کبک به محتوای شبکه های اجتماعی

اخیرا مواردی دیده شده است که از متقاضیان حتی پس از انجام مدیکال و در مورد خاصی پس از دریافت کپی گذرنامه برای صدور ویزا افسر پرونده به ناگهان از متقاضی اطلاعات بیشتر خواسته است و در یک مورد هم از وی دعوت به مصاحبه کرده است.