برچسب » sas

فرصت استثنایی برای ساکنین استانهای آلبرتا و ساسکاچوان: خویشاوندان خود را راهی کانادا کنید
13 سال قبل

فرصت استثنایی برای ساکنین استانهای آلبرتا و ساسکاچوان: خویشاوندان خود را راهی کانادا کنید

با توجه به مقررات موجود اگر شما در یکی از استانهای آلبرتا و یا ساسکاچوان حضور دارید می توانید به راحتی از طریق برنامه استانی برای خویشاوندان خود درخواست اقامت کنید. شرایط هریک از این دو استان برای مهاجرت خویشاوندی به شرح زیر است:   استان آلبرتا: اگر شما تبعه کانادا هستید و یا کارت اقامت […]