برچسب » quebec charter of values

منشور ارزش‌‌های لائیک کبک و نیروی کار مهاجر
8 سال قبل

منشور ارزش‌‌های لائیک کبک و نیروی کار مهاجر

در تابستان امسال (۲۰۱۳)، دولت دراقلیت کبک که به حزب کبکی (۱) تعلق دارد، طرحی به نام «منشور ارزش‌‌های کبکی» ارایه داد که این روزها در پارلمان این استان در دست بررسی است. البته نام این منشور هم در روز ارایه به مجلس کبک دگرگون شد و الان شده است: «منشور تاییدکنندۀ ارزش‌‌های لائیک و […]