برچسب » provinces

چرا دولت‌ها و مجالس استانی در کانادا از اهمیت زیادی برخوردارند؟
12 سال قبل

چرا دولت‌ها و مجالس استانی در کانادا از اهمیت زیادی برخوردارند؟

  برخی از دوستان از اصطلاحاتی چون دولت استان یا دولت فدرال سوال کرده‌اند و خواستار ارائه توضیحاتی درباره تفاوت‌های آنها شده‌اند. برخی هم می‌پرسند چرا وقت و انرژی صرف ارائه اطلاعات درباره دولت یا احزاب استان می‌کنیم درحالیکه مطالب مربوط به دولت فدرال از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ در حالیکه در موارد متعددی اهمیت […]