برچسب » pizzahut

پیتزا هات برای دو ایالت جدید نیروی غیر متخصص می خواهد
7 سال قبل

پیتزا هات برای دو ایالت جدید نیروی غیر متخصص می خواهد

به گزارش روابط عمومی کنپارس این شرکت امکان عقد قرارداد برای برنامه EB3 را برای دو ایالت جدید فراهم کرده است