برچسب » parsis-quebec-immigration

برخورد نا مناسب افسران مهاجرت کبک با ایرانیان متقاضی مهاجرت در فرانسه:  فراخوان کنپارس برای اعتراض جمعی متقاضیان مصاحبه شده درپاریس
12 سال قبل

برخورد نا مناسب افسران مهاجرت کبک با ایرانیان متقاضی مهاجرت در فرانسه: فراخوان کنپارس برای اعتراض جمعی متقاضیان مصاحبه شده درپاریس

  نگارش: علی مختاری بنا بر گزارشات رسیده برخی افسران نمایندگی کبک در پاریس برخوردهای تحقیر آمیز و بسیار زشتی را با ایرانیان متقاضی در زمان مصاحبه داشته و در نهایت به دلایل نه چندان قابل قبول تقاضای آنان را رد کرده اند. کنپارس طی هفته های گذشته درخواستهای متعددی را از ایرانیان متقاضی مقیم فرانسه در این […]