برچسب » one child families in canada

تک‌ فرزند بودن در مهاجرت چگونه است؟
7 سال قبل

تک‌ فرزند بودن در مهاجرت چگونه است؟

جمعیت بشر طی قرن بیستم رشد فوق‌العاده‌ای داشته و بر اساس بررسی‌های تخمینی سازمان ملل در این مدت تعداد ساکنان زمین از ۱.۶ میلیارد به ۷.۱ میلیارد نفر رسیده است. در سایه این رشد عظیم و مداوم،‌ چندان هم عجیب نیست که ببینیم سنت‌ها و رفتار انسان‌ها هم دستخوش تغییر شده باشد. جمعیت بیشتر مساوی […]