برچسب » new program for international student

دانشجویان دکترا در کانادا می‌توانند تقاضای اقامت دائم بدهند
10 سال قبل

دانشجویان دکترا در کانادا می‌توانند تقاضای اقامت دائم بدهند

تذکر کنپارس: این مطلب تماما ترجمه و به قصد اطلاع‌رسانی است. تحلیل ما از این برنامه جدید بعدا اعلام خواهد شد. اعلامیه دولت در استقبال از دانشجویان بین‌المللی، نخستین گام در مقابله با کمبود نیروی کار در کشور کانادا میزان پذیرش دانشجویان بین‌المللی را که بخواهند به عنوان مقیم دائم در این کشور بمانند افزایش […]