برچسب » name

مسئله نام در یک زبان جدید
13 سال قبل

مسئله نام در یک زبان جدید

    نام ما چگونه در زبان خارجی تلفظ می شود و آیا معنی خاصی در این زبان دارد؟ برای فرزندانمان چگونه نامی را انتخاب کنیم که ضمن حفظ هویت فرهنگی ما تلفظ  و یا معنی آن در زبان خارجی موجب آزار وی نشود؟     نام کوچک شما در کانادا اهمیتی چند برابر پیدا […]