برچسب » most income jobs

ده شغل خوب و پردرآمد در سال 2015
6 سال قبل

ده شغل خوب و پردرآمد در سال 2015

در ابتدای سال جدید موسسه US News & World Report فهرست جدیدی از 100 شغل خوب سال 2015 را منتشر ساخت. انتخاب این مشاغل با در نظر گرفتن موارد زیر انجام شده است: ·         حجم رشد در 10 سال آینده (10 درصد) ·         درصد رشد در 10 سال آینده (10 درصد) ·         متوسط درآمد (30 […]