برچسب » logo

لوگوی شرکت کنپارس تغییر کرد
6 سال قبل

لوگوی شرکت کنپارس تغییر کرد

خوشبختانه کار طراحی لوگوی جدید کنپارس تمام شد و این لوگوی جدید هم اکنون در وب سایتهای ما نمایان شده است. این لوگو در مقایسه با اوگوی قبلی ما که در سال ۲۰۰۷ طراحی شده بود همخوانی بیشتری با شرکت و ماموریت آن دارد. تشکر ویژه دارم از تیم طراحی پرنیان،  مجموعه روابط عمومی کنپارس […]