برچسب » literacy

ضروری‌‌ترین مهارت‌های مورد نیاز برای مهاجران
11 سال قبل

ضروری‌‌ترین مهارت‌های مورد نیاز برای مهاجران

مفهوم سواد literacyمدت‌هاست که در کشورهای پیشرفته تغییر کرده و از توانایی در خواندن و نوشتن فراتر رفته است. تحقیقات مداومی در باره میزان و درصد بی‌سوادی و راه‌های غلبه بر آنها در جریان است. نوشتار حاضر به یکی از تحقیقات و نتایج حاصل از آن اشاره دارد. خصوصا بخشی که به موضوع عوامل گسترش […]