برچسب » lapresse

مقاله روزنامه لاپرس درباره شکایت ایرانیان علیه وزیر مهاجرت
9 سال قبل

مقاله روزنامه لاپرس درباره شکایت ایرانیان علیه وزیر مهاجرت

  امروز پنجشنبه هشتم فوریه ۲۰۱۳ در پی مصاحبه روز گذشته خبرنگار روزنامه لاپرس با آقای علی مختاری مدیر شرکت کنپارس و به بهانه ثبت اولین سری از پرونده های متقاضیان کبکی شرکت کننده در درخواست الزام وزیر مهاجرت به  رسیدگی به پرونده این متقاضیان در دادگاه فدرال؛ مقاله ای با عنوان جنجالی Immigration:des Iraniens poursuivent […]