برچسب » labour market impact assessment

به روز رسانی لیست مشاغل معاف از LMIA برای دریافت ویزای کار
2 سال قبل

به روز رسانی لیست مشاغل معاف از LMIA برای دریافت ویزای کار

دولت کبک 24 فوریه 2020، لیست مشاغل سال جدید برای تسهیل فرآیند LMIA منتشر کرد. وزارت مهاجرت کبک سالیانه یک لیست به روز رسانی شده از مشاغلی ارائه می دهد که کارفرمایان جهت استخدام نیروی خارجی در آنها نیازی به انتشار آگهی استخدامی ندارند. سال گذشته، کبک یک فهرست منطقه ای از حرفه های واجد […]

فهرست جدید مشاغل معاف از LMIA  برای دریافت ویزای کار
4 سال قبل

فهرست جدید مشاغل معاف از LMIA  برای دریافت ویزای کار

وزارت مهاجرت کبک، فهرست جدید مشاغلی را که برای دریافت پیشنهاد کاری (جاب آفر) معاف از گرفتن LMIA هستند، برای سال 2018 اعلام کرد. برای دریافت ویزای کار کانادا، علاوه بر داشتن پیشنهاد کار از سوی کارفرما (جاب آفر)، شرکت مورد نظر بایستی Labour Market Impact Assessment برای آن شغل دریافت کند. کارفرمایان موظف اند […]