برچسب » iranian communities

جهانی‌شدن و مشکلات جامعه ایرانی با درآمیختگی فرهنگی
9 سال قبل

جهانی‌شدن و مشکلات جامعه ایرانی با درآمیختگی فرهنگی

امروزه، «جهانی‌‌شدن» Globalization یک واقعیت اجتماعی انکارناپذیر ارزیابی می‌شود، فرآیندی که به معنای گسترش روابط اجتماعی بین افراد بشر در سطح جهانی است و بر همه جنبه‌‌ها و شئون زندگی بشر اثر تعیین‌کننده‌ای دارد. هنگامی که روابط اجتماعی بین مردم در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سطح ملی به سطح جهانی گسترش می‌یابد، […]