برچسب » iran senction

ادامه نقض حقوق ایرانیان از سوی شخص وزیر خارجه کانادا
7 سال قبل

ادامه نقض حقوق ایرانیان از سوی شخص وزیر خارجه کانادا

وزیر خارجه کانادا همچنان بر نقض حقوق ایرانیان و تبعیض میان ایرانیان و غیر ایرانیان بدون هرگونه محمل قانونی اصرار می‌ورزد. داستان چیست؟ کمتر کسی است که در مورد تحریم‌های کانادا علیه ایران و ساکنین ایران نشنیده باشد. بر اساس آن قانون نه چندان دقیق و مطلوب، هرگونه مراوده مالی بین نهادهای و اشخاص کانادایی […]