برچسب » interest section iran

تجربه دریافت خدمات کنسولی بعد از تعطیلی سفارت ایران
8 سال قبل

تجربه دریافت خدمات کنسولی بعد از تعطیلی سفارت ایران

همانطور که در خبرها خوانده یا شنیده‌اید، به دلیل تعطیلی سفارت ایران در کانادا، امور کنسولی حدود ۵۰۰ هزار ایرانی ساکن کانادا به دفتر حفاظت منافع ایران در امریکا محول شده تا در کنار بیش از یک میلیون ایرانی ساکن آن کشور، ارائه خدمات کنسولی به همه ایرانیان امریکای شمالی به این دفتر واگذار شده […]