برچسب » immigration policies

کاهش تعداد تقاضای آسیایی‌ها برای مهاجرت به کانادا
10 سال قبل

کاهش تعداد تقاضای آسیایی‌ها برای مهاجرت به کانادا

یکی از چالش‌های جمعیتی کانادا در دو دهه آینده تغییرات قومیتی در شهرهای مهم این کشور و افزایش مهاجران با مبدا آسیایی یا آفریقایی (مهاجرینی که ظاهر غیر متفاوت نسبت به مهاجران اروپایی دارند و «اقلیت ملموس» خوانده می‌شوند) است که به همراه خودش می‌تواند تغییرات گسترده‌تر فرهنگی و اجتماعی هم به همراه داشته باشد. […]