برچسب » immigration policies

کاهش تعداد تقاضای آسیایی‌ها برای مهاجرت به کانادا
9 سال قبل

کاهش تعداد تقاضای آسیایی‌ها برای مهاجرت به کانادا

یکی از چالش‌های جمعیتی کانادا در دو دهه آینده تغییرات قومیتی در شهرهای مهم این کشور و افزایش مهاجران با مبدا آسیایی یا آفریقایی (مهاجرینی که ظاهر غیر متفاوت نسبت به مهاجران اروپایی دارند و «اقلیت ملموس» خوانده می‌شوند) است که به همراه خودش می‌تواند تغییرات گسترده‌تر فرهنگی و اجتماعی هم به همراه داشته باشد. […]