برچسب » icc

کنگره ایرانیان در تنگنا
7 سال قبل

کنگره ایرانیان در تنگنا

این مطلب در این صفحات از شماره 28 پرنیان کانادا به تاریخ سامبر 2014 منتشر شده است. تابستان سال 2008 جمعی از ایرانیان ساکن تورنتو پس از حدود یک سال تلاش برای گردآمدن ایرانیان و تشکیل نهادی که به مسائل و مشکلات آنها بپردازد در انتخاباتی دموکراتیک اولین هیات مدیره «کنگره ایرانیان کانادا» را شکل دادند. در آن […]