برچسب » human rights

نقض آشکار حقوق بشر و اعمال تبعیض علیه ایرانیان
8 سال قبل

نقض آشکار حقوق بشر و اعمال تبعیض علیه ایرانیان

همه ما در مورد تحریمهای دولت محافظه کار کانادا علیه ایران شنیده ایم. اینکه این تحریمها چرا وضع شده اند و درستی و یا نادرستی آنها مورد بحث ما نیست. آنچه در این مطلب می خواهم به آن بپردازم سو استفاده عمدی و برنامه ریزی شده از این مقررات از سوی شخص وزیر امور خارجه […]