برچسب » history

فرانسه زبانی در کانادای متحد
8 سال قبل

فرانسه زبانی در کانادای متحد

دکتر محسن حافظیان؛ بخش نخست این مطلب را به قلم توانای آقای دکتر حافظیان اینجا خوانده اید و اینک خواننده بخش دوم مطلب هستید. ۲. فرانسه زبانان در کانادای متحد الف. پس از شکست حزب میهن پرستان، انگلستان در سال ۱۸۳۸ لرد درهام (Lord Durham) را به عنوان فرماندار کل کانادای بالادست و کانادای پایین […]