برچسب » hbp

استفاده از پس‌انداز دروان بازنشستگی جهت خرید خانه
8 سال قبل

استفاده از پس‌انداز دروان بازنشستگی جهت خرید خانه

برنامه دولتی موسوم به «برنامه خریداران خانه» (Home Buyers’ Plan) توسط سازمان مالیات کانادا (Canada Revenue Agency) و در جهت کمک به آن دسته از خریدارن خانه که دارای حساب پس‌انداز بازنشستگی ثبت شده (Registered Retirement Saving Plan) می‌باشند، طراحی گردیده است. این برنامه به خریداران اجازه می‌دهد در صورت خرید خانه برای خود و […]