برچسب » french stream

دور جدید انتخاب های اکسپرس انتری با حداقل امتیاز 457
3 سال قبل

دور جدید انتخاب های اکسپرس انتری با حداقل امتیاز 457

در انتخاب شماره 111 اکسپرس انتری که صبح امروز چهارشنبه 20 فوریه 2019 انجام شد، تعداد 3350 دعوت نامه با حداقل امتیاز 457 صادر شد.  در انتخاب شماره 110 که در تاریخ 30 ژانویه 2019 اعلام شد، حداقل امتیاز به 438 رسیده بود که به عنوان یک رکورد در دور انتخاب های اکسپرس انتری محسوب می […]