برچسب » fines

مقابله با عادت بد گذر غیرقانونی از خیابان
5 سال قبل

مقابله با عادت بد گذر غیرقانونی از خیابان

برای بسیاری از مهاجران نظیر ایرانیان jaywalking یا گذر غیرقانونی از خیابان نه نتها اقدامی غیرقانونی یا نادرست نیست بلکه بخشی از فرهنگ معمول حمل و نقل عمومی محسوب می شود؛ اما در تورنتو بدگذر یک اقدام غیرقانونی و مشمول پرداخت جریمه می باشد . اصطلاح jaywalking به گذر عابران پیاده از وسط خیابان یا هر […]