برچسب » education in canada

موفقیت در یک کلاس درس کانادایی
8 سال قبل

موفقیت در یک کلاس درس کانادایی

وقتی نوجوانی را می‌بینم که از فکر مشارکت با دیگران اخم‌هایش درهم رفته – رفتاری که شباهت آشنایی با والدینش دارد- نمی‌توانم جلوی خنده‌ام را بگیرم. باید اعتراف کنم که در زمانی نه چندان دور خودم هم یکی از همین نوجوان‌ها بودم؛ نوجوانی آن‌چنان مشغول و درگیر تلاش برای متفاوت بودن که نمی‌توانست ببیند در […]