برچسب » divorce

جدایی در غربت؛ اولین گام یا آخرین گزینه
10 سال قبل

جدایی در غربت؛ اولین گام یا آخرین گزینه

گفت و گوی فرحناز سمیعی با فریده جلایی‌فر مهاجرت تنها یک واژه نیست. پدیده‌ای است به قدمت تاریخ بشر که از بدو پیدایش آد‌می ‌با او همراه بوده و بی‌گمان خواهد ماند. مهاجرت واکنشی به کنش‌های زندگی است؛ گاه به امید فردایی بهتر، گاه برای گریز از شرایط بد و گاه نیز به ناچار و […]