برچسب » david hurtel

امروز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷ وزیر مهاجرت کبک تغییر کرد
4 سال قبل

امروز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۷ وزیر مهاجرت کبک تغییر کرد

امروز نخست وزیر کبک در پی انجام تغییراتی در کابینه کبک آقای دیوید هرتل David Heurtel  وزیر فعلی توسعه و محیط زیست را به جای خانم کاتلین ویل وزیر مهاجرت کبک تعیین کرد. خبر را اینجا بخوانید. خانم ویل نیز سمت جدیدی در کابینه گرفته است و به عنوان وزیر دسترسی به اطلاعات و روابط […]