برچسب » copright

نقض حقوق مولف و برداشت غیر قانونی مطالب از سایت کنپارس
11 سال قبل

نقض حقوق مولف و برداشت غیر قانونی مطالب از سایت کنپارس

علی مختاری   متاسفانه برداشت غیرقانونی مطالب سایت ما و سرقت آشکار ادبی از سوی موسسات مهاجرتی ادامه دارد. این نقض آشکار حقوق افرادی است که در این سایت برای تولید مطالب زحمت می کشند و روا نیست عده ای فرصت طلب بدون صرف هزینه و بدون اشاره به منبع مطالب از حاصل دسترنج آنها […]