برچسب » contracts

طرف ما در قراردادهای مهاجرت کیست؟ تفاوت آن چیست؟
11 سال قبل

طرف ما در قراردادهای مهاجرت کیست؟ تفاوت آن چیست؟

علی مختاری   چندی پیش تعدادی از موکلین یکی از شرکتهای مهاجرتی جداگانه با بنده تماس گرفتند و درخواست داشتند که پرونده آنها را از میانه راه بپذیریم. از آنجا که بنده و همکاران خود را متعهد به رعایت اصول حرفه ای و شان همکاری دانسته و از اظهار نظر در خصوص کیفیت کار دیگر […]