برچسب » construction

وضعیت بهتر کار ساختمان‌سازی نسبت به دوره‌های بهبود اقتصادی گذشته
12 سال قبل

وضعیت بهتر کار ساختمان‌سازی نسبت به دوره‌های بهبود اقتصادی گذشته

  وقتی می‌شنویم که بیشتر مشاغلی که در ماه مارچ گذشته ایجاد شده‌ از نوع نیمه‌وقت بوده‌اند، این موضوع به ذهنمان خطور می‌کند که شاید وضعیت سلامت اقتصادی در کانادا هنوز چندان ثبات نیافته باشد.  شرکت کنپارس به مدیریت دکتر مختاری بهترین انتخاب شما برای مهاجرت قانونی به کانادا و دریافت ویزای اقامت دایم خود و […]