برچسب » chef

آشنایی با مشاغل آشپزی و سرآشپزی Cooks & Chefs
5 سال قبل

آشنایی با مشاغل آشپزی و سرآشپزی Cooks & Chefs

در میان رشته های شغلی مورد نیاز در فهرست دولت فدرال برخی مشاغل خدماتی نظیر آشپزی و سرآشپزی هم وجود دارد که فرصت هایی را برای عده ای از شاغلین آنها پدید آورده است. در اینجا نگاهی اجمالی به این دو عنوان شغلی داریم.  چرا چنین رشته هایی مورد نیاز کاناداست؟ برخلاف تصوری که اغلب […]