برچسب » changes pnp

صدور 400 دعوت نامه نیروی متخصص از سوی استان منیتوبا
4 سال قبل

صدور 400 دعوت نامه نیروی متخصص از سوی استان منیتوبا

اداره مهاجرت استان منیتوبا، 400 دعوت نامه برای متقاضیان نیروی متخصص برنامه انتخابی استانی در 13 آوریل 208 صادر کرد.  این دور از صدور دعوت نامه ها پنجمین دور در سال 2018 است، که از مجموع دعوت نامه های صادر شده، 316 دعوت نامه برای متقاضیان زیر گروه نیروی متخصص داخل منیتوبا با حداقل امتیاز 534 بود […]