برچسب » caq liberal party حزب لیبرال

استفاده از فرصت انتخابات برای فشار به دولت کبک در تصحیح رویه اداره مهاجرت
3 سال قبل

استفاده از فرصت انتخابات برای فشار به دولت کبک در تصحیح رویه اداره مهاجرت

همانگونه در برنامه های زنده اعلام کردم در تلاشم از فرصت انتخابات استفاده کنم و تا آنجا که ممکن است پیام افرادی را که در نتیجه رفتارهای غیر اصولی اداره مهاجرت کبک در برنامه نیروی متخصص این استان دچار سردر گمی شده اند و با تغییر مداوم جدول امتیازات و نیز عهد شکنی های این […]