برچسب » canadian passport

چگونه پاسپورت کانادایی درخواست کنیم؟
6 سال قبل

چگونه پاسپورت کانادایی درخواست کنیم؟

 یکی از بهترین مزایای شهروند کانادا بودن داشتن پاسپورت کانادایی در زمان سفر است. با پاسپورت کانادایی سفر کردن بسیار راحت است و شما این اطمینان را دارید که هر مشکلی برای شما بوجود آید، مفقود شوید یا بازداشت شوید، تحت حمایت دولت کانادا خواهید بود و دولت کانادا تلاش خواهد کرد تا شما را […]