برچسب » aor

بخشی از نامه های دریافتی کنپارس از اداره مهاجرت کانادا و کبک تا جمعه ۷ اکتبر ۲۰۱۶
5 سال قبل

بخشی از نامه های دریافتی کنپارس از اداره مهاجرت کانادا و کبک تا جمعه ۷ اکتبر ۲۰۱۶

  لطفا به نکات زیر توجه کنید: ۱- به دلیل حفظ اسرار متقاضیان اطلاعات بیش از این قابل ارایه نیست. ۲- از تماس با ما و ارسال ایمیل و درخواست پیش بینی اینکه نامه شما کی خواهد رسید خودداری کنید. هدف از انتشار این اطلاعات ایجاد امکان مقایسه شرایط و کم شدن این سوالات است. ۳- […]

نامه های فایل نامبر و مدیکال رسیده در هفته دوم اکتبر۲۰۱۱
10 سال قبل

نامه های فایل نامبر و مدیکال رسیده در هفته دوم اکتبر۲۰۱۱

علی مختاری؛   آنچه در پی می اید آمار هفته دوم از ماه اکتبر ۲۰۱۱ کنپارس است. بار دیگر نکاتی را متذکر می شوم: ۱- اطلاعات بیش از این قابل ارایه نیست به دلیل حفظ اسرار متقاضیان ۲- از تماس با ما و ارسال ایمیل و درخواست پیش بینی اینکه نامه شما کی خواهد رسید […]

نامه های فایل نامبر و مدیکال رسیده در هفته منتهی به ۳۰ سپتامبر
10 سال قبل

نامه های فایل نامبر و مدیکال رسیده در هفته منتهی به ۳۰ سپتامبر

از این پس جمعه هر هفته اطلاعات مختصری در مورد فایل نامبرهای رسیده و نیز نامه های مدیکالی که برای متقاضیان کبک و فدرال رسیده است اعلام می شود. در این خصوص به این نکات توجه شود: ۱- اطلاعات بیش از این قابل ارایه نیست به دلیل حفظ اسرار متقاضیان ۲- از تماس با ما […]