برچسب » antigua

پاسپورت آنتیگوا، سنت کیتس، دومینیکا و …
7 سال قبل

پاسپورت آنتیگوا، سنت کیتس، دومینیکا و …

حتما شنیده اید که این سوی و آن سوی سخن از دریافت پاسپورت کشور دیگری است در مقابل سرمایه گذاری و یا خرید ملک در آن کشورها. هزینه ای که باید برای این کار کرد قابل توجه است و خصوصیت آنها هم این است که به شما به اصطلاح پاسپورت و تابعیت می دهند. از […]