برچسب » ali akbari

بیمه ازکارافتادگی برای صاحبان کسب‌وکار
9 سال قبل

بیمه ازکارافتادگی برای صاحبان کسب‌وکار

آمار نشان می‌دهد که به طور میانگین، ۱ نفر از هر ۳ نفر قبل از سن ۶۵ سالگی به مدت ۳ ماه یا بیشتر به علت سانحه یا بیماری ازکارافتاده شده و از حضور در محل کار باز می‌ماند. و اما مدت زمان بهبودی شخص و بازگشت به کار برای این دسته ازکارافتدگی‌های بلندمدت حدود […]