برچسب » abuse

سو استفاده از نام کنپارس: هشدار به متقاضیان مهاجرت
7 سال قبل

سو استفاده از نام کنپارس: هشدار به متقاضیان مهاجرت

امروز دوستی برای مشاوره به دفتر ما زنگ زده بود و افتخار داشتم با ایشان صحبت کنم. شرایط خود را گفت و پاسخ شنید که می تواند برای برنامه سرمایه گذاری کبک که در حال بازگشایی است اقدام کند. در میان سخنان خود به ناگهان گفت که آقای مختاری شما فردی به نام (محمد ز […]


Notice: Undefined variable: additional_loop in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17

Notice: Trying to get property 'max_num_pages' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/zohour/tag.php on line 17