برچسب » 24 ماه

مدت اعتبار گواهی انتخاب کبک به 24 ماه کاهش یافت
3 سال قبل

مدت اعتبار گواهی انتخاب کبک به 24 ماه کاهش یافت

اداره مهاجرت استان کبک در بخشنامه شماره 009  سال 2018 مورخ 2 آگوست 2018، تصمیمات زیر را در خصوص تمدید و اعتبار «گواهی انتخاب کبک» CSQ اتخاذ و ابلاغ کرد که در زیر خلاصه می شوند: همه CSQ های صادره از اداره مهاجرت کبک دارای تاریخ انقضای 2 ساله بوده و متقاضی مهاجرت ملزم به […]