برچسب » 2 آگوست 2018

برنامه خوداشتغالی استان کبک متقاضی می پذیرد
3 سال قبل

برنامه خوداشتغالی استان کبک متقاضی می پذیرد

استان کبک، سه برنامه تجاری دارد که درباره برنامه سرمایه گذاری این استان و شرایط جدید این برنامه مهاجرتی، و همچنین برنامه کارآقرینی پیش ازاین سخن گفته ایم، حال در این نوشتار به توضیح در مورد برنامه خوداشتغالی این استان خواهیم پرداخت: برنامه سرمایه گذاری Programme des investisseurs برنامه کارآفرینی Programme des entrepreneurs برنامه خوداشتغالی […]